Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i Uniwersytetu J. W. Goethego we Frankfurcie
n. Menem na kierunku Master Of Oral Implantology

Pasją zawodową dr Jerzego Perendyka jest protetyka stomatologiczna ze szczególnym uwzględnieniem implantoprotetyki, stomatologia estetyczna oraz endodoncja.

Posiada 20-sto letnie doświadczenie w leczeniu protetycznym pacjentów w oparciu o praktyczną wiedzę na temat kilkunastu wiodących na świecie systemów implantologicznych.

Profesjonalizm dr Perendyka, niebywała dbałość o detale, bezkompromisowość w sferze jakości i diagnostyki oraz nieustanne poszerzanie wiedzy z zakresu najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie stomatologii przekładają się na uznanie w środowisku lekarskim oraz co ważniejsze, w stale powiększającej się grupie zadowolonych pacjentów.

Dr Jerzy Perendyk otrzymał od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oficjalny tytuł Umiejętności w Dziedzinie Implantoprotetyki oraz po ukończeniu rocznego Curriculum Implantologicznego i dwuletnich, podyplomowych studiów na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie n. Menem prestiżowy europejski tytuł Master of Science repliki zegarków in Oral Implantology. Dr Perendyk jest współwłaścicielem oraz Kierownikiem Medycznym warszawskiej Kliniki Stomatologicznej Trio-Dent. Prywatnie dba o zachowanie harmonii między pracą a życiem osobistym. Czas wolny spędza z rodziną, na podróżach, fotografii, która stała się kilka lat temu jego nową pasją oraz na regularnej grze w tenisa i jeździe na nartach.